Espais de Natura Balear. Parc Natural de Mondragó

Carrer Can Llaneres, 8 971642067 - 07650 - Santanyí

Activitats

De què està feta l'arena? (Santanyí) L'activitat consistirà en la realització d'un taller per a descobrir els principals components de l'arena de les platges de Mondragó, fent especial esment a les restes de mol·luscs que s'hi poden observar. El taller es realitzarà sobre les platges de l'espai i contarà amb l'aportació dels coneixements i l'experiència del Dr. Guillem X. Pons, professor de la UIB, expert en la matèria i la divulgació d'aquests tipus de coneixements. Entre les accions i activitats que es desenvoluparan durant el taller destacaran les relacionades amb la recerca sobre el terreny de restes de mol·luscs, la classificació de les diferents espècies de mol·luscs presents a les mostres, etc. Cal destacar que per a la realització d'aquest taller serà molt important tant l'elaboració com l'adquisició de materials com poden ser els fulletons, llibres o guies de classificació juntament amb altres recursos materials per facilitar l'observació de mostres de petit tamany.
Dirigit a: Individual
Públic: Públic general
Localitat: Santanyí
Adreça: Ctra. de Cala Mondragó, s/n
Dates i horaris: 14 de novembre, de 10:00 fins a les 13:00 h
Reserva prèvia: Si
Informació: Centre d'Informació del parc. Aparcament Ses fonts de n'Alis